Ariazone 601 HD

Ariazone 601 HD je laki uređaj za servis auto klima, namenjen za terenske službe i male radionice.
Ovaj uređaj je dizajniran da bude:

  • jednostavan za korišćenje (potpuno automatska operacija)
  • siguran (automatska kontrola visokog pritiska i tečnosti)
  • izdržljiv (kompresor sa termo zaštitom)
  • univerzalan
  • jednostavan za održavanje

Dizajn uređaja je u potpunosti prilagođen korisniku i svaki serviser auto klima ga može koristiti bez posebne obuke. Potrebno je samo da priključite Ariazone 601 HD uređaj na rashladni sistem i sve ostalo će uređaj uraditi sam.