Ariazone 5001FA - HFO1234yf

Ariazone 5001FA - HFO1234yf - je nova servisna stanica za servisiranje klima uređaja novih modela automobila. Uređaj može da servisira klima uređaje vozila novije generacije odnosno vozila kojima je godina proizvodnje od 2013.Uređaj kao rashladno sredstvo koristi novu generaciju gasa koji ima oznaku HFO-1234yf . Ova servisna stanica nudi veliki nivo zaštite operatera u odnosu na svoje prethodnike. Servisna stanica može da servisira klima uređaje vozila koji koriste bilo koju vrstu goriva: benzin, dizel, plin i hibridna vozila.

Ariazone 5001FA - HFO1234yf - je brza i efikasna servisna stanica koji olakšava servisiranje i punjenje klima uređaja za novije modele automobila. Ovaj uređaj koristi gas HFO-1234yf kao rashladno sredstvo. Upravljanje uređajem se vrši elektronskim putem, pri čemu operater ima punu kontrolu nad uređajem i procesom te je stalno informisan o toku procesa. Ovaj uređaj je dizajniran za rad u teškim uslovima sa visokim stepenom pouzdanosti, uključujući maksimalnu sigurnost za operatera koji radi sa uređajem.

Unapređeno testiranje A/C sistema

Servisna stanica posjeduje dva velika manometra na prednjem panelu koji pomažu operateru u testiranju A/C sistema i dijagnostiku istog

Preciznost i efkasnost

Rashladni sistem je moguće odmah koristiti nakon procesa servisiranja istog. Uređaj poseduje jedinicu za precizno mjerenje količine rashladnog sredstva. Nakon procesa reciklaže rashladnog sredstva, uređaj vrši automatsko ispuštanje i mjerenje starog ulja.

Velika funkcionalnost

Servisna stanica poseduje dvostepenu vakuum pumpu te osigurava brzu i efikasnu vakuumsku dehidraciju A/C sistema koji se servisira. Uređaj takođe poseduje audio i vizuelno upozorenje koje će savetovati tehničara/operatora na curenja u A/C sistemu kada je sistem pod vakuumom.

Automatsko ubrizgavanje ulja i UV boje

Ubrizgavanje ulja i UV boje se vrši i kontroliše automatski putem elektronskih ćelija. Uređaj automatski ubrizgava fabrički preporučenu količinu ulja u A/C sistem. Patentirana plastična posuda za ulje i UV boju hermetički zatvara i čuva sadržaj od vlage i štiti životnu sredinu.

Jednostavno korišćenje servisne stanice

Odabirom manuelnog programa koristimo process koji mi želimo u sevisiranju klima sistema

Automatski režim rada

U automatskom režimu rada, sve operacije (popravljanje rashladnog sistema i reciklaža, ispuštanje ulja, evakuacija i punjenje sistema rashladnim sredstvom) se obavljaju automatski jedan za drugim u samo jednom ciklusu.
Odabirom automatskog programa i korišćenjem Data Base ubrzavamo process servisiranja klima sistema