Ariazone 5001 - HFO1234yf

Ova jedinica je alat koji je prilagođen tehničaru za klimatizaciju, za izvođenje sledećih funkcija:

Ispitivanje vazdušnog sistema

Servisna stanica posjeduje dva velika manometra na prednjem panelu koji pomažu operateru u testiranju A/C sistema i dijagnostiku istog

Hlađenje i recikliranje hladnjaka

Rashladno sredstvo je obnovljeno tokom procesa oporavka koji omogućava ponovnu upotrebu odmah. Jedinica tačno mjeri količinu oporavljenog rashladnog sredstva. Nakon svakog procesa oporavka, ulje je prikupljeno u separatoru ulja i automatski se isprazni u kalibrirano ulje u kontejneru prikačenom na zadnjoj strani mašine.

Punjenje hladnjaka

Ukucajte tačnu količinu punjenja na tastaturi i mašina radi ostalo.

Automatski režim rada

U automatskom režimu rada, sve operacije (popravljanje rashladnog sistema i reciklaža, ispuštanje ulja, evakuacija i punjenje sistema rashladnim sredstvom) se obavljaju automatski jedan za drugim u samo jednom ciklusu.