Ariazone 5001 FAHD

Ariazone 5001 FAHD je funkcionalan alat posebno dizajniran za tehničara automobilskih klima-uređaja, za obavljanje sledećih funkcija:

  • ispitivanje klima sastava
  • obnova i servis rashladnog sredstva
  • zamena ulja i ukoliko je potrebno dodavanje
  • vakumiranje sa dva stepena provere i vakum test
  • punjenje UV boje po volumenu za klima uređaj

Ariazone je sastav upravljanja mikroprocesora. To omogućuje elektronsko upravljanje funkcijama. Ova jedinica je dizajnirana i projektovana da bude dugotrajna uz visok stepen pouzdanosti, uključujući maksimalnu sigurnost za operatera.